📎 Magatzem

Al magatzem hi tenim espectacles que per un motiu o un altre, en el seu moment, es van deixar de fer. Però que en qualsevol moment ens poden donar la sorpresa que tornin agafar vida...